Category: Reindeer Herders Tribe

Tsaatan summer camp

Тайгын Тав Тухтай Аялал

1.350.000 ₮ -УБ-аас эхлэлтэй 12 ш /13 ө -(12 хүнтэй груп) 1.200.000 ₮- Мөрөнгөөс эхлэлтэй 9 ш/10 ө -  (12 хүнтэй груп). Үнийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбогдож аваарай. Монгол орны хамгийн хойд хэсэгт байрлах Хөвсгөл аймгийн Цагаан нуур суманд…